หรับ sme ที่มองหาช่องทางลงทุนธุรกิจใหม่ โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ เป็นธุรกิจเงินล้านมาแรงที่ลงทุนน้อย กำไรดี คืนทุนไว ผลตอบแทนการลงทุนสูง ลงทุนเท่ากับทำแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ แต่ได้กำไรมากกว่า 5-10 เท่า พร้อมปิดจุดอ่อนด้วยเงื่อนไข 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย ไม่มีปัญหาตั้งโรงงานในพื้นที่ทับซ้อนกัน
รายละเอียดของธุรกิจ
ลงทุนได้ทุกอำเภอ
แก้ปัญหาใหญ่เรื่องปุ๋ยปลอมปุ๋ยแพง
ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่า
เน้นตลาดที่ได้เปรียบรอบโรงงาน
เงินลงทุนต่ำ กำไรเงินล้าน
พร้อมการสนับสนุนจากบริษัท
เป้าหมายไปสู่เกษตร 4.0
อำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
เลือกพื้นที่ของคุณ
ลงทุนได้ทุกอำเภอ
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ เป็นโรงงานปุ๋ยเคมีขนาดเล็กที่มีแนวคิดเป็นโรงงานปุ๋ยใกล้บ้าน เป็นโรงงานของชุมชน ให้บริการใกล้ชิดเป็นมิตรกับเกษตรกร สามารถตั้งโรงงานได้ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย หรือมากกว่า 800 โรงงานทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย เป็นการขายปุ๋ยแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนร้านค้าปุ๋ยแบบเก่าด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่าแก้ปัญหาใหญ่เรื่องปุ๋ยปลอมและปุ๋ยแพง 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร แต่กระดูกสันหลังของชาติเหล่านี้ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ คือ จนข้ามปี-เป็นหนี้ข้ามชาติ ผลผลิตต่ำ ถูกเอาเปรียบด้วยเรื่องปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และปุ๋ยไม่ถูกสูตร

 • ปุ๋ยปลอม ทำให้ผลผลิตต่ำ ใส่ปุ๋ยเหมือนไม่ได้ใส่ จ่ายมากแต่ได้ผลผลิตน้อย เป็นมะเร็งร้ายในวงการเกษตรไทยมานานกว่า 20 ปี ยังแก้ไขไม่ได้
 • ปุยแพง ทำให้ต้นทุนสูง เพราะโรงงานปุ๋ยอยู่ไกลผ่านพ่อค้าคนกลางบวกกำไรหลายทอดหลายต่อ คนกลางหน้าใสแต่เกษตรกรไส้แห้ง ทำการเกษตรแล้วขาดทุนและจนซ้ำซาก
 • ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ในตลาดมีขายแต่ปุ๋ยสูตรเหมือนๆ กันจะให้ใช้กันทั่วทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้ แม้จะปลูกพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ก็ต้องปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับดินและอากาศในพื้นที่นั้น แต่เกษตรกรไม่มีทางเลือกก็ต้องทนใช้กันต่อไป

เมื่อสำรวจข้อมูลปุ๋ยเคมีในท้องตลาดพบว่าปุ๋ยเกินครึ่งเป็นปุ๋ยปลอม ราคาแพงเกินจริง และเกือบทั้งหมดเป็นปุ๋ยไม่ถูกสูตร เท่ากับเกษตรกรไทยมากกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ หรือประมาณ 6,700 คนต่ออำเภอ กำลังเผชิญปัญหาและรอเป็นลูกค้าหากมีผู้ผลิตปุ๋ยดี ราคาถูก สูตรเหมาะสมกับพื้นที่ มาจำหน่ายด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่า 
ภายใต้กรอบนโยบายผลิตปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ขายราคายุติธรรม และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอแตกต่างและได้เปรียบโรงงานปุ๋ยและร้านค้าปุ๋ยแบบดั้งเดิม คือ

 1. ปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ด้วยการใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ใช้งานง่าย ป้องกันการผลิตปุ๋ยตกสูตรหรือน้ำหนักไม่ครบได้ 100% สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกกระสอบ เมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยจากโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ได้รับประสบการณ์ใหม่ว่าคุณภาพปุ๋ยดีกว่า ผลผลิตสูงกว่า ได้กำไรมากขึ้น ย่อมติดใจและสมัครใจเป็นลูกค้าถาวร
 2. ราคายุติธรรม เพราะโรงงานอยู่ในอำเภอใกล้บ้าน เกษตรกรซื้อได้โดยตรงจากโรงงานไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่บวกกำไรหลายทอดหลายต่อ
 3. สูตรปุ๋ยเหมาะกับพื้นที่ เพราะเน้นตลาดระดับอำเภอจึงสามารถผลิตปุ๋ยสูตรที่จำเพาะเจาะจงว่าเหมาะกับพืชและดินมากที่สุด หรือเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดรายอำเภอ ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าใช้ปุ๋ยสูตรตลาดทั่วไปที่ผลิตโดยใครที่ไหนไม่รู้ที่ไม่รู้จักพืชและดินในพื้นที่
 4. เป็นโรงงานในพื้นที่ ใกล้ชิดกับเกษตรกร คอยช่วยเหลือกัน เป็นพวกเดียวกัน เป็นโรงงานท้องถิ่นนิยมที่ใครทำก่อนจะครองตลาดและครองใจเกษตรกรได้ก่อน ยิ่งนานปุ๋ยจากโรงงานจากต่างถิ่นจะยิ่งเข้ามาเจาะตลาดยากมากเน้นตลาดที่ได้เปรียบรอบโรงงาน
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจ sme ทำตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ เน้นตลาดที่ได้เปรียบคือพื้นที่ในอำเภอตัวเองเป็นหลัก เพราะใกล้ชิด ได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุด ใช้งบการตลาดน้อยที่สุด และขนาดตลาดใหญ่มากพอจนไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปทำการตลาดไกล ๆ ตัวอย่างเช่นในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบโรงงาน มีพื้นที่ 2 แสนไร่ เกษตรกร 6,700 คน ใช้ปุ๋ย 10,000-14,000 ตันต่อปี ช่วงแนะนำตลาดปีแรกได้ส่วนแบ่งการตลาด 10% ธุรกิจก็อยู่รอดมีกำไรเลี้ยงตัวได้ เมื่อขยายตลาดเพิ่มให้บรรลุเป้าหมายเป็น 30-40% ในปีต่อ ๆ ไปก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างงาม
   10% คือ 1,000 ตัน
   20% คือ 2,000 ตัน
   30% คือ 3,000 ตัน
เป้าหมายนี้ทำไม่ยาก เพราะร้านค้าปุ๋ยใหญ่ ๆ ในอำเภอขายก็ขายได้ปีละ 3,000-5,000 ตันอยู่แล้ว หรือเซลล์รถเร่จากไหนไม่รู้เอาปุ๋ยปลอมมาเร่ขายยังขายได้ปีละ 500-1,500 ตัน แต่โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอมีโรงงานให้เห็นว่ามีตัวตน คุณภาพปุ๋ยเต็มสูตร ราคายุติธรรม รู้จักเกษตรกร รู้จักหัวหน้ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฯลฯ ต้องขายปุ๋ยได้มากกว่าแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วจะยิ่งได้เปรียบมาก เช่น เป็นเซลล์ขายปุ๋ย ร้านขายปุ๋ย เป็นเกี๊ยวอ้อย ลานมัน ลานปาล์ม เป็นผู้ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ถ้าหันมาลงทุนทำธุรกิจนี้จะยิ่งได้เปรียบมากเงินลงทุนต่ำ
ผู้ลงทุนต้องมีโกดังและติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย คือ

 1. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น 12 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอทั่วไป หรือ
 2. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น 3 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอเล็ก

หน้าที่หลังจากตั้งโรงงานแล้ว

 1. ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเต็มสูตรถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ทำการตลาดในพื้นที่ให้เป็นที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งให้เกษตรกร

กำไรเงินล้าน
ธุรกิจเงินล้านหลายอย่างวัดเงินล้านจากยอดขาย แต่โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจเงินล้านที่วัดจากกำไร ใช้เงินลงทุนรวมเงินหมุนเวียนประมาณ 2.5-5.5 ล้านบาทก็เปิดโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอได้ จำนวนเงินลงทุนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องจักรที่เลือกใช้ อาคารที่มีอยู่แล้ว และเงินหมุนเวียนมากน้อยตามยอดขาย ก่อนลงทุนบริษัทฯ จะช่วยประเมินให้ว่าต้องใช้เงินลงทุนจริง ๆ เท่าไร กำไรเท่าไร แล้วจะได้เห็นว่าธุรกิจเล็ก ๆ ในอำเภอเล็ก ๆ เป็นธุรกิจที่ได้กำไรหลักล้านจริง ๆ และอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าลงทุนเท่าเปิดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อร้านเดียว แต่กำไรมากกว่ากัน 5-10 เท่า รายละเอียดและแผนธุรกิจเปิดเผยชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุนพร้อมการสนับสนุนจากบริษัทฯ

 1. พัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทันสมัย ใช้งานง่าย ผลิตปุ๋ยได้เต็มสูตรทุกกระสอบตรวจสอบง่าย
 2. อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง
 3. ขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปุ๋ยให้
 4. คำนวณส่วนผสมให้ ด้วยมาตรฐานปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่งปุ๋ยดีที่หนึ่ง
 5. บริการจัดส่งแม่ปุ๋ยคุณภาพดี
 6. กำหนดนโยบายราคาขายเพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือ Positioning ให้ตรงกัน
 7. ให้บริการระบบรายงานออนไลน์ผ่านมือถือแบบ real time
 8. คุ้มครองพื้นที่ตั้งโรงงาน 1 อำเภอ 1 โรงงานเป้าหมายไปสู่เกษตร 4.0
เป้าหมายของโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ คือ
เราจะช่วยพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer

ด้วยการต่อยอดนำระบบ AI มาช่วยแนะนำการปลูกพืชให้เกษตรกรเป็นรายแปลง ให้เหมาะกับสภาพอากาศรายปีว่าพืชชนิดไหนควรปลูกและควรปลูกช่วงเดือนไหน พืชชนิดไหนปีนี้ควรหลีกเลี่ยง รวมทั้งพยากรณ์ผลผลิต จัดทำปฏิทินเพาะปลูก ตั้งแต่เริ่มปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดยา จนถึงเก็บเกี่ยวและขายได้ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data กับเครือข่ายโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอทั่วประเทศ ทำให้โรงงานสามารถติดตามขายได้แม้เกษตรกรจะไม่ได้สั่งซื้อ โดยเกษตรกรจะได้ผลผลิตและผลกำไรสูงสุดอำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจมาแรง ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วที่ อ.ท่าบ่อ อ.รัตนวาปี อ.เมืองบึงกาฬ อ.น้ำโสม อ.หลังสวน อ.เชียงยืน อ.เมืองชัยนาท อ.วัฒนานคร อ.บางไทร

มีอีกหลายอำเภอที่มีผู้สนใจและกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุน ซึ่งบริษัทฯ พร้อมพิจารณาให้สิทธิผู้พร้อมลงทุนและตัดสินใจก่อน
ข้อจำกัดของธุรกิจโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ คือ
1 อำเภอมีได้เพียง 1 โรงปุ๋ย
พลาดแล้วจึงพลาดเลย
ผู้มีความพร้อมจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทันที
099-7826965