โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เข้ามาปฏิวัติธุรกิจปุ๋ยเคมีแบบดั้งเดิม ลักษณะเป็นโรงงานปุ๋ยขนาดเล็กตั้งเป็นเครือข่าย 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ยทั่วประเทศ เน้นผลิตปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะกับพืชและดินในพื้นที่ เต็มสูตรทุกกระสอบ ราคายุติธรรม ใช้แล้วได้ผลผลิตสูงขึ้น ตอบโจทย์เกษตรกรที่เจอปัญหาปุ๋ยปลอมปุ๋ยแพง ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ใช้แล้วไม่ได้ผลผลิต เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยกำไรดีคืนทุนไว ใครทำก่อนรวยก่อน เป็นก้าวแรกของโครงการ Smart Farmer
รายละเอียดของธุรกิจ
รูปแบบของธุรกิจ 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ย 
ด้วยจุดแข็งที่เหนือกว่า
เน้นตลาดที่ได้เปรียบรอบโรงงาน
เงินลงทุนต่ำ ผลกำไรเงินล้าน
พร้อมสนับสนุนส่วนที่ผู้ลงทุนไม่ชำนาญ 
ร่วมพัฒนาการเกษตรไปสู่ Smart Farmer 
ตัวอย่างอำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
เลือกพื้นที่ของคุณ
รูปแบบของธุรกิจ 
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ เป็นโรงงานปุ๋ยเคมีที่มีแนวคิดเป็นโรงงานปุ๋ยใกล้บ้าน เป็นโรงงานของชุมชน ให้บริการใกล้ชิดเป็นมิตรกับเกษตรกร สามารถตั้งโรงงานได้ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย หรือจำนวน 400-800 โรงงานทั่วประเทศ โดยแต่ละโรงงานเน้นดูแลเกษตรกรในรัศมี 10-15 กิโลเมตรรอบโรงงาน ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายแทนร้านค้าปุ๋ยแบบเก่า ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่า และช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ตรงจุดช่วยแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ย 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร แต่กระดูกสันหลังของชาติเหล่านี้ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ คือ จนข้ามปี-เป็นหนี้ข้ามชาติ ผลผลิตต่ำ ถูกเอาเปรียบด้วยเรื่องปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และปุ๋ยไม่ถูกสูตร

 • ปุ๋ยปลอม ทำให้ผลผลิตต่ำ ใส่ปุ๋ยเหมือนไม่ได้ใส่ จ่ายมากแต่ได้ผลผลิตน้อย เป็นมะเร็งร้ายในวงการเกษตรไทยมานานหลายสิบปียังแก้ไขไม่ได้
 • ปุยแพง ทำให้ต้นทุนสูง เพราะโรงงานปุ๋ยแบบเก่าลงทุนสูงมาก และโรงงานอยู่ไกล ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่บวกกำไรหลายทอดหลายต่อ คนกลางหน้าใสแต่เกษตรกรไส้แห้ง ทำการเกษตรแล้วขาดทุนและจนซ้ำซาก
 • ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ในตลาดมีขายแต่ปุ๋ยสูตรเหมือนๆ กันจะให้ใช้กันทั่วทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้ แม้จะปลูกพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ก็ต้องปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับดินและอากาศในพื้นที่นั้น แต่เกษตรกรไม่มีทางเลือกก็ต้องทนใช้กันต่อไป

เมื่อสำรวจข้อมูลปุ๋ยเคมีในท้องตลาดพบว่าปุ๋ยเกินครึ่งเป็นปุ๋ยปลอม ราคาแพงเกินจริง และเกือบทั้งหมดเป็นปุ๋ยไม่ถูกสูตร เท่ากับเกษตรกรไทยมากกว่า 5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ หรือประมาณ 6,700 ครัวเรือนต่ออำเภอ กำลังเผชิญปัญหาและรอเป็นลูกค้าหากมีผู้ผลิตปุ๋ยดี ราคาถูก สูตรเหมาะสมกับพื้นที่ มาจำหน่ายด้วยจุดแข็งที่เหนือกว่า 
ภายใต้กรอบนโยบายผลิตปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ขายราคายุติธรรม และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอแตกต่างและได้เปรียบโรงงานปุ๋ยและร้านค้าปุ๋ยแบบดั้งเดิม คือ

 1. ปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ด้วยการใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ใช้งานง่าย ป้องกันการผลิตปุ๋ยตกสูตรหรือน้ำหนักไม่ครบได้ 100% สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกกระสอบ เมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยจากโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ได้รับประสบการณ์ใหม่ว่าคุณภาพปุ๋ยดีกว่า ผลผลิตสูงกว่า ได้กำไรมากขึ้น ย่อมติดใจและสมัครใจเป็นลูกค้าถาวร
 2. ราคายุติธรรม เพราะโรงงานอยู่ในอำเภอใกล้บ้าน เกษตรกรซื้อได้โดยตรงจากโรงงานไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่บวกกำไรหลายทอดหลายต่อ
 3. สูตรปุ๋ยเหมาะกับพื้นที่ เพราะเน้นตลาดระดับอำเภอจึงสามารถผลิตปุ๋ยสูตรที่จำเพาะเจาะจงว่าเหมาะกับพืชและดินมากที่สุด หรือเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดรายอำเภอ ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าใช้ปุ๋ยสูตรตลาดทั่วไปที่ผลิตโดยใครที่ไหนไม่รู้ที่ไม่รู้จักพืชและดินในพื้นที่
 4. เป็นโรงงานในพื้นที่ ใกล้ชิดกับเกษตรกร คอยช่วยเหลือกัน เป็นพวกเดียวกัน เป็นโรงงานท้องถิ่นนิยมที่ใครทำก่อนจะครองตลาดและครองใจเกษตรกรได้ก่อน ยิ่งนานปุ๋ยจากโรงงานจากต่างถิ่นจะยิ่งเข้ามาเจาะตลาดยากมากเน้นตลาดที่ได้เปรียบรอบโรงงาน
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจ sme ทำตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ เน้นตลาดที่ได้เปรียบคือพื้นที่ในอำเภอตัวเองเป็นหลัก เพราะใกล้ชิด ได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุด ใช้งบการตลาดน้อยที่สุด และขนาดตลาดใหญ่มากพอจนไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปทำการตลาดไกล ๆ ตัวอย่างเช่นในรัศมีเพียงแค่ 10 กิโลเมตรรอบโรงงาน มีพื้นที่ 2 แสนไร่ เกษตรกร 6,700 ครัวเรือน ใช้ปุ๋ย 10,000-14,000 ตันต่อปี ช่วงแนะนำตลาดปีแรกได้ส่วนแบ่งการตลาด 10% ธุรกิจก็อยู่รอดมีกำไรเลี้ยงตัวได้ เมื่อขยายตลาดเพิ่มให้บรรลุเป้าหมายเป็น 30-40% ในปีต่อ ๆ ไปก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างงาม
   10% คือ 1,000 ตัน
   20% คือ 2,000 ตัน
   30% คือ 3,000 ตัน
เป้าหมายนี้ทำไม่ยาก เพราะร้านค้าปุ๋ยใหญ่ ๆ ในอำเภอขายก็ขายได้ปีละ 3,000-5,000 ตันอยู่แล้ว หรือเซลล์รถเร่จากไหนไม่รู้เอาปุ๋ยปลอมมาเร่ขายยังขายได้ปีละ 500-1,500 ตัน แต่โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอมีโรงงานให้เห็นว่ามีตัวตน คุณภาพปุ๋ยเต็มสูตร ราคายุติธรรม รู้จักเกษตรกร รู้จักหัวหน้ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฯลฯ ต้องขายปุ๋ยได้มากกว่าแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วจะยิ่งได้เปรียบมาก เช่น เป็นเซลล์ขายปุ๋ย ร้านขายปุ๋ย เป็นเกี๊ยวอ้อย ลานมัน ลานปาล์ม เป็นผู้ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ถ้าหันมาลงทุนทำธุรกิจนี้จะยิ่งได้เปรียบมากเงินลงทุนต่ำ
การลงทุนทำธุรกิจโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ นอกจากต้องมีที่ดินเป็นของตนเองหรือที่ดินเช่าระยะยาวแล้ว ยังต้องลงทุนทรัพย์สินอื่นประกอบด้วย

 1. โกดังตั้งเครื่องจักรและกองเก็บปุ๋ยขนาด 12x12 ตารางเมตร
 2. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ขนาดมาตรฐาน 12 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอทั่วไป หรือ ขนาด 3 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอเล็ก
 3. รถ Forklift สำหรับใช้ขนปุ๋ยในโรงงาน

รวมเงินลงทุนสินทรัพย์ถาวรประมาณ 3.6 ล้านบาท และใช้เงินหมุนเวียนเริ่มต้นอีกประมาณ 1 ล้านบาท

ผลกำไรเงินล้าน
ธุรกิจเงินล้านหลายอย่างวัดเงินล้านจากยอดขาย แต่โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจเงินล้านที่วัดจากกำไร ใช้เงินลงทุนรวมเงินหมุนเวียนประมาณ 3-5 ล้านบาทก็เปิดโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอได้ จำนวนเงินลงทุนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องจักรที่เลือกใช้ อาคารที่มีอยู่แล้ว และอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าลงทุนเท่าเปิดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อร้านเดียว แต่กำไรมากกว่ากัน 5-10 เท่า หรือกำไรประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อยอดขายปุ๋ย 1,000 ตัน ซึ่งก่อนลงทุนบริษัทฯ จะช่วยประเมินให้เฉพาะรายว่าต้องใช้เงินลงทุนจริงเท่าไร กำไรเท่าไร แล้วจะได้เห็นว่าธุรกิจเล็ก ๆ ในอำเภอเล็ก ๆ เป็นธุรกิจที่ได้กำไรหลักล้านจริง ๆ รายละเอียดและแผนธุรกิจเปิดเผยชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุนพร้อมสนับสนุนส่วนที่ผู้ลงทุนไม่ชำนาญ
ธุรกิจโรงงานผลิตปุ๋ยต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.ปุ๋ย ตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องจักรที่ใช้งานง่ายผลิตปุ๋ยได้มาตรฐาน การเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีไม่ถูกหลอกด้วยแม่ปุ๋ยราคาถูกแต่คุณภาพต่ำ รวมทั้งการกำหนดส่วนผสมปุ๋ยที่ให้ผลผลิตสูงสุด เป็นต้น
บริษัทฯ พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ผู้ลงทุนทุกรายสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายที่สุด ประกอบด้วย

 1. พัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทันสมัย ใช้งานง่าย ผลิตปุ๋ยได้เต็มสูตรทุกกระสอบตรวจสอบง่าย
 2. อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง
 3. ขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปุ๋ยให้
 4. คำนวณส่วนผสมให้ ด้วยมาตรฐานปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่งปุ๋ยดีที่หนึ่ง
 5. บริการจัดส่งแม่ปุ๋ยคุณภาพดี
 6. กำหนดนโยบายราคาขายเพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือ Positioning ให้ตรงกัน
 7. ให้บริการระบบรายงานออนไลน์ผ่านมือถือแบบ real time
 8. คุ้มครองพื้นที่ตั้งโรงงาน 1 อำเภอ 1 โรงงานร่วมพัฒนาการเกษตรไปสู่ Smart Farmer 
บริษัทฯ มีเป้าหมาย จะช่วยพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer

ด้วยการต่อยอดนำระบบ AI และ ML (Artificial Intelligence and Machine Learning) มาช่วยแนะนำการปลูกพืชรายแปลง ให้เหมาะกับพยากรณ์อากาศรายปี พยากรณ์ต้นทุนและผลผลิต จัดทำปฏิทินเพาะปลูก ตั้งแต่เริ่มปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดฮอร์โมน จนถึงเก็บเกี่ยวและขายได้ โดยเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูล Big Data กับเครือข่ายโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอทั่วประเทศ ทำให้โรงงานสามารถติดตามขายได้แม้เกษตรกรจะไม่ได้สั่งซื้อ โดยเกษตรกรได้ผลผลิตและผลกำไรสูงสุดตัวอย่างอำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจมาแรง ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วที่ อ.ท่าบ่อ อ.รัตนวาปี อ.เมืองบึงกาฬ อ.น้ำโสม อ.หลังสวน อ.เชียงยืน อ.เมืองชัยนาท อ.วัฒนานคร อ.บางไทร

มีอีกหลายอำเภอที่มีผู้สนใจและกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุน ซึ่งบริษัทฯ พร้อมพิจารณาให้สิทธิผู้พร้อมลงทุนและตัดสินใจก่อน
ข้อจำกัดของธุรกิจโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ คือ
1 อำเภอมีได้เพียง 1 โรงปุ๋ย
พลาดแล้วจึงพลาดเลย
ผู้มีความพร้อมจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทันที
099-7826965